JACEK MICHAŁ SZPAK WYSTAWA RZEŹBY CERAMICZNEJ W JAROSŁAWSKIEJ GALERII RYNEK 6

OD 6.05 DO 31.05 2014r.

W GALERII RYNEK 6

W JAROSŁAWIU

MOŻNA PODZIWIAĆ CERAMICZNE RZEŹBY

ABSOLWENTA min. JAROSŁAWSKIEGO „PLASTYKA”

JACKA MICHAŁA SZPAKA…

ZAPRASZAMY!

(moja fotorelacja)

TWÓRCY GRATULUJEMY!

Jacek Michał Szpak

Wykształcenie artystyczne: absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Jarosławiu, 2-letniego Studium Fotografii i Filmu oraz Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie – Wydziału Malarstwa – Studia Podyplomowe. Dyplomy między innymi u profesorów: Bogumiła Zagajewskiego z rzeźby i równolegle z malarstwa u prof. Mariana Stelmasika oraz z rysunku u prof.Teresy Rzepeckiej- Kotkowskiej i malarstwa u prof.Adama Brinckena na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Był uczestnikiem i kuratorem kilkudziesięciu wystaw, plenerów, sympozjów w kraju i za granicą w wyżej wymienionych dziedzinach artystycznych, realizacje w obiektach świeckich i sakralnych: Litwa, Rumunia, Czechy. W kraju między innymi Pomnik Dobrego Wojaka Szwejka w Przemyślu. Pracuje jako pedagog od 1987 roku –Studium Nauczycielskie, Studium Reklamy, Politechnika Radomska, obecnie Zespół Szkół Plastycznych w Radomiu oraz Wyższa Szkoła Nauk Społecznych i Technicznych (obecnie Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna). Współzałożyciel Związku Artystów Pedagogów Ceramiki i Rzeźby. Pełni funkcję Prezydenta Okręgu Mazowieckiego Związku Polskich Artystów Rzeźbiarzy w Warszawie w kolejnej kadencji.

Zdjęcia i tekst

Jacek Michał Szpak